Ekominute: Tvoj okoliš, tvoj život

RECIKLIRANJE PROIZVODA
Uz PONOVNO KORIŠTENJE PROIZVODA, recikliranje je također odlična opcija za smanjenje otpada. Praktično, recikliranjem stareproizvode možemo pretvoriti u nove. Na taj način štedimo ograničene resurse, ali i štitimo okoliš.Kada recikliramo, smanjuje se i količina otpada koji ide u spalionicu i na odlagališta otpada, koji su pak glavni proizvođači metana, stakleničkog plina koji 20 puta snažnije utiče na klimatske promjene od ugljen dioksida.
Recikliranjem se izbjegava i zagađivanje vode i vazduha, koje nastaje u rudnicima i kamenolomima ili krčenjem šuma u potrazi za sirovinama, a za izradu novih proizvoda potrebno je i manje energije nego za preradu sirovina.
Primjer pozitivne prakse, odnosno na koji način možete doprinijeti čistijem okolišu i smanjenju svakodnevnog otpada donosi tim Centra za promociju civilnog društva (CPCD), koji su u svojoj organizaciji započeli sa odvojenim sakupljanjem ambalaže od papira, kartona plastika i dr. materijala. Oni su primjer kako aktivnost odvajanja otpada ne remeti njihovo redovno poslovanje, te ovim putem pozivaju i druge organizacije civilnog društva, ali i građane i građanke da se uključe u proces recikliranja.