O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Kreiranje logotipa za KJU Zaštićena područja KS i izrada Knjige grafičkih standarda

KLIJENT: KJU zaštićena područja KS

GODINA:

KATEGORIJA: Grafički Dizajn