O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Kreiranje logotipa i Knjige grafičkih standarda za kompaniju MODUM

KLIJENT: Modum d.o.o.

GODINA:

KATEGORIJA: Grafički Dizajn