O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Mikrokreditna fondacija PARTNER

KLIJENT: Mikrokreditna fondacija PARTNER

GODINA: 2020

KATEGORIJA: Produkcija