O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Federalno ministarstvo zdravstva – Čuvajmo porodicu

KLIJENT: Federalno ministarstvo zdravstva

GODINA:

KATEGORIJA: Kampanje, Produkcija