O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Experience Sarajevo – Roman Bridge

KLIJENT: Turistička zajednica KS

GODINA:

KATEGORIJA: Produkcija