O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Experience Konjic – The Stone Bridge

KLIJENT: Općina Konjic

GODINA: 2019

KATEGORIJA: Produkcija