O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Experience Konjic – Boračko Lake

KLIJENT: Općina Konjic

GODINA: 2019

KATEGORIJA: Produkcija