O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Experience Jablanica – Blidinje Nature Park

KLIJENT: Općina Jablanica

GODINA: 2019

KATEGORIJA: Produkcija