O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Experience Fojnica – Franciscan Monastery

KLIJENT: Općina Fojnica

GODINA: 2019

KATEGORIJA: Produkcija