O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Doživi Sarajevo – Inat Kuća

KLIJENT: Turistička zajednica KS

GODINA:

KATEGORIJA: Produkcija