O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Dozivi Sarajevo – Bijambare

KLIJENT: Turistička zajednica KS

GODINA: 2019

KATEGORIJA: Produkcija