O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Doživi Jablanicu – Memorijalni kompleks bitka za ranjenike na Neretvi

KLIJENT: Općina Jablanica

GODINA: 2019

KATEGORIJA: Produkcija